Файлын сан
БҮЛЭГРҮҮ БУЦАХ
Бүлэг
Сургалтын материал:
Файлын нэр
Хэн
Огноо
Нэмэлт тайлбар
1 2022_ZXR10_3829e.pdf Д.Болорханд 2022-04-18 ZXR10 3928E – ын командууд
2 ZXR10 3928E – ЫН КОМАНДУУД.mp4 Д.Болорханд 2022-04-18 ZXR10 3928E – ын командууд видео
3 Сэлгээний илчит тэрэгний хяналтын камер, бичигч төхөөрөмжийн ерөнхий тохируулга.PDF Б.Бадрах 2022-04-05 ШЛИК Г.Сувдын орчуулсан "Зүтгүүрийн камерын системийн ерөнхий тохируулга"
4 РПЛ-2МВ АУДИО-ВИДЕО БИЧЛЭГИЙН СИСТЕМИЙН АШИГЛАЛТЫН ЗААВАР.pdf Б.Бадрах 2022-04-05 ШЛИК Г.Сувдын орчуулсан РПЛ-2МВ камерын заавар
5 Тоон-холболтын-байгууламж.pdf В.Сарнай 2022-03-10 Цахим сургалт_2022 төлөвлөгөөний дагуу
6 Тэжээлийн байгууламж.pptm Д.Болорханд 2022-03-04 Тетра системийн тэжээлийн байгууламж
7 Антенн цамхагийн байгууламжийн ашиглалт, үйлчилгээ.mp4 Д.Болорханд 2022-03-04 Антенн, цамхагийн байгууламжийн ашиглалт, үйлчилгээ видео хичээл
8 Антенн цамхагийн байгууламжийн ашиглалт, үйлчилгээ.pptx Д.Болорханд 2022-03-04 Антенн, цамхагийн байгууламжийн ашиглалт, үйлчилгээ
9 Цахим сургалт 2022.pdf Д.Болорханд 2022-02-25 2022 оны цахим сургалтын хуваарь
10 eTRA БС танилцуулга.pptx Super User 2022-02-24 eTRA бааз станцын танилцуулга
11 Анхаарамж тогтоох, өөрчлөх, олгох, дамжуулах тухай.pptx В.Сарнай 2021-12-28 ШЛСИ- Телеграфын чиглэлээр, А-110 болон 123 тоот тушаалаар
12 TETRA_for_UBRW.pptx Д.Болорханд 2021-12-27 Галт тэрэгний радио холбооны сүлжээ TETRA Систем
13 РХС танилцуулга 20210628.pptx Д.Болорханд 2021-12-27 Радио суваг ашиглан галт тэрэгний хөдөлгөөнийг зааглан зохицуулах систем
14 TCC 20180215.ppt Д.Болорханд 2021-12-27 Радио хориглолын төвийн бүтэц, зориулалт (TCC)
15 SOL-3.ppt Д.Болорханд 2021-12-27 SOL-3 гол тоологч микропроцессорон систем
16 Radio horiglolyn system.ppt Д.Болорханд 2021-12-27 Радио хориглолын систем
17 T8000 Plus.pptx Д.Болорханд 2021-12-27 T8000 Plus
18 Tech_Card_ЗТХ_ний_үлдэгдэл_хүчдэл_хэмжих.pdf Super User 2021-12-02 ЗТХ - ий үлдэгдэл хүчдэл хэмжих ШЛЦ Г.Цогцэцэг
19 TETRA_T8000 zaavar.pdf Super User 2021-12-02 Радио холбооны тетра систем T-8000 гар радио станц ШЛР Х.Батболд
20 TETRA_T5000 zaavar.pdf Super User 2021-12-02 Радио холбооны тетра систем T-5000 зөөврийн радио станц ШЛР Х.Батболд
21 TETRA_MDT-400 zaavar.pdf Super User 2021-12-02 Радио холбооны тетра систем MDT-400 зөөврийн радио станц ШЛР Х.Батболд
22 TETRA_MDD-300 zaavar.pdf Super User 2021-12-02 Радио холбооны тетра систем MDD-300 суурин радио станц ШЛР Х.Батболд
23 TETRA_MD1000 zaavar.pdf Super User 2021-12-02 Радио холбооны тетра систем MD-1000 радио модем ШЛР Х.Батболд
24 Tech_Card_ШУ01_006_маягийн_гүйдлийн_шунт.pdf Super User 2021-12-02 ШУ-01-006 (ШУ-01-006Р) ШУ-01-006ИР маягийн гүйдлийн шунт ШЛЦ Г.Цогцэцэг
25 Tech_Card_Цагны_төрлийн_граммометр_тохируулах.pdf Super User 2021-12-02 Цагны төрлийн граммометр Г10-60, Г50-300 ШЛЦ Г.Цогцэцэг
26 Tech.Card_ШУ01 шунтийг шалгах.pdf Super User 2021-12-02 Ш-01М маягийн шунтийг шалгах ШЛЦ Г.Цогцэцэг
27 Tech.Card_Rele 2A-220_And.pdf Super User 2021-12-02 Цахилгаан соронзон реле 2А-220
28 Tech.Card_Rele 2C, 5C.pdf Super User 2021-12-02 Цахилгаан соронзон реле 2С, 5С ШЛЦ Г.Цогцэцэг
29 Tech.Card_Rele 2O.pdf Super User 2021-12-02 Цахилгаан соронзон реле 2О, 2ОБ, 2ОВ, 2ОВБ, 2ОЛ, 2ОЛБ ШЛЦ Г.Цогцэцэг
30 Tech.Card_Rele A2, C2, C5.pdf Super User 2021-12-02 Цахилгаан соронзон реле 2А, 2С, С5 ШЛЦ Г.Цогцэцэг
31 Tech.Card_Rele D.pdf Super User 2021-12-02 Цахилгаан соронзон реле Д ШЛЦ Г.Цогцэцэг
32 Tech.Card_Rele N.pdf Super User 2021-12-02 Цахилгаан соронзон реле Н ШЛЦ Г.Цогцэцэг
33 Tech.Card_Rele O.pdf Super User 2021-12-02 Цахилгаан соронзон реле О2, ОЛ2 ШЛЦ Г.Цогцэцэг
34 Tech.Card_Rele PLZS.pdf Super User 2021-12-02 Цахилгаан соронзон реле ПЛЗС ШЛЦ Г.Цогцэцэг
35 Tech.Card_Rele REL.pdf Super User 2021-12-02 Цахилгаан соронзон реле РЭЛ ШЛЦ Г.Цогцэцэг
36 tech.card_rele_2A_220.pdf Super User 2021-12-02 Цахилгаан соронзон реле 2А-220 (2A-220M) ШЛЦ Г.Цогцэцэг
37 Tech.Card_АИР хөдөлгүүр.PDF Super User 2021-12-02 Цахилгаан хөдөлгүүр АИР ШЛЦ Г.Цогцэцэг
38 Tech.Card_Сумын шуп шалгах.PDF Super User 2021-12-02 Сумын щупийг шалгах ШЛЦ Г.Цогцэцэг
39 Tech.Card_Хоёр утаст гал хамгаалагч.PDF Super User 2021-12-02 Хоёр утаст гал хамгаалагч ШЛЦ Г.Цогцэцэг
40 Tech.Card_Rele PLZ, PLZM.pdf Super User 2021-12-02 Цахилгаан соронзон реле ПЛЗ(У), (ПЛЗМУ) ШЛЦ Г.Цогцэцэг
41 DAHUA_камерын_системийн_программын_тохиргоо.pdf Super User 2021-11-03 ШЛИК - ийн боловсруулсан Dahua хяналтын камерын тохируулга хийх заавар
42 AV3680A_кабель,_антенны_анализаторын_заавар.pdf Super User 2021-11-01 ШЛР - ийн боловсруулсан
43 ZXJ_станцын_залгагчийн_ажиллах_заавар.pdf Super User 2021-11-01 ШЛСИ - ийн боловсруулсан ZXJ станцын заавар
44 Мелентьевийн цоож.pdf Super User 2021-11-01 ШЛЦ - ийн боловсруулсан
45 Зүтгүүрийн_Кварц_М2_камерын_системийн_гарын_авлага.pdf Super User 2021-11-01 ШЛИК - ийн боловсруулсан кварц тэрэгний хяналтын камерын гарын авлага
46 Зөөврийн_хэмжих_хэрэгслийг_ашиглах_заавар.pdf Super User 2021-11-01 ШЛМ - ийн боловсруулсан материал
47 Технологийн_шуурхай_холбооны_DX_500_ЖТ_төхөөрөмжийн_танилцуулга.pdf Super User 2021-11-01 Технологийн_шуурхай_холбооны_DX_500_ЖТ_төхөөрөмжийн_танилцуулга
48 Технологийн_шуурхай_холбооны_DX_500,_OPS,_ТАН_УГ_төхөөрөмжүүдийг.pdf Super User 2021-11-01 Технологийн_шуурхай_холбооны_DX_500,_OPS,_ТАН_УГ_төхөөрөмжүүдийг
49 Довын_СПГБ_4,_СПГБ_4М_маягийн_цахилгаан_шилжүүлэгчүүд.PDF Super User 2021-11-01 Довын_СПГБ_4,_СПГБ_4М_маягийн_цахилгаан_шилжүүлэгчүүд
50 Сумын төвлөрүүлэгч.pdf Super User 2021-11-01 ШЛЦ - ийн боловсруулсан сумын төвлөрүүлэгч