Файлын сан
НҮҮР ХУДАСРУУ БУЦАХ
Бүлэг
Сүүлд нэмэгдсэн файлууд :
Файлын нэр
Хэн
Огноо
Нэмэлт тайлбар
1 НД-ын сангийн анхан шатны бүртгэлийн маягт.pdf Д.Болорханд 2022-04-28 Нийгмийн даатгалын сангийн анхан шатны бүртгэлийн маягт
2 2022_ZXR10_3829e.pdf Д.Болорханд 2022-04-18 ZXR10 3928E – ын командууд
3 ZXR10 3928E – ЫН КОМАНДУУД.mp4 Д.Болорханд 2022-04-18 ZXR10 3928E – ын командууд видео
4 Сэлгээний илчит тэрэгний хяналтын камер, бичигч төхөөрөмжийн ерөнхий тохируулга.PDF Б.Бадрах 2022-04-05 ШЛИК Г.Сувдын орчуулсан "Зүтгүүрийн камерын системийн ерөнхий тохируулга"
5 РПЛ-2МВ АУДИО-ВИДЕО БИЧЛЭГИЙН СИСТЕМИЙН АШИГЛАЛТЫН ЗААВАР.pdf Б.Бадрах 2022-04-05 ШЛИК Г.Сувдын орчуулсан РПЛ-2МВ камерын заавар
6 Тоон-холболтын-байгууламж.pdf В.Сарнай 2022-03-10 Цахим сургалт_2022 төлөвлөгөөний дагуу
7 Тэжээлийн байгууламж.pptm Д.Болорханд 2022-03-04 Тетра системийн тэжээлийн байгууламж
8 Антенн цамхагийн байгууламжийн ашиглалт, үйлчилгээ.mp4 Д.Болорханд 2022-03-04 Антенн, цамхагийн байгууламжийн ашиглалт, үйлчилгээ видео хичээл
9 Антенн цамхагийн байгууламжийн ашиглалт, үйлчилгээ.pptx Д.Болорханд 2022-03-04 Антенн, цамхагийн байгууламжийн ашиглалт, үйлчилгээ
10 Цахим сургалт 2022.pdf Д.Болорханд 2022-02-25 2022 оны цахим сургалтын хуваарь
11 eTRA БС танилцуулга.pptx Super User 2022-02-24 eTRA бааз станцын танилцуулга
12 Анхаарамж тогтоох, өөрчлөх, олгох, дамжуулах тухай.pptx В.Сарнай 2021-12-28 ШЛСИ- Телеграфын чиглэлээр, А-110 болон 123 тоот тушаалаар
13 T8000 Plus.pptx Д.Болорханд 2021-12-27 T8000 Plus
14 РХС танилцуулга 20210628.pptx Д.Болорханд 2021-12-27 Радио суваг ашиглан галт тэрэгний хөдөлгөөнийг зааглан зохицуулах систем
15 TCC 20180215.ppt Д.Болорханд 2021-12-27 Радио хориглолын төвийн бүтэц, зориулалт (TCC)
16 SOL-3.ppt Д.Болорханд 2021-12-27 SOL-3 гол тоологч микропроцессорон систем
17 Radio horiglolyn system.ppt Д.Болорханд 2021-12-27 Радио хориглолын систем
18 TETRA_for_UBRW.pptx Д.Болорханд 2021-12-27 Галт тэрэгний радио холбооны сүлжээ TETRA Систем
19 ТЗ СД.pdf Д.Болорханд 2021-12-13 Галт тэрэгний хөдөлгөөнтэй шууд холбоотой ажилтны сахилгын тусгай журам, ажлын цагийн хуваарь, хөдөлмөрийн нөхцөл
20 ТЗ ОГСБЖ.pdf Д.Болорханд 2021-12-13 Төмөр замын тээвэр дэх осол гологдлыг судлан бүртгэх журам
21 ТЗ ХУЖ.pdf Д.Болорханд 2021-12-13 Галт тэрэгний хөдөлгөөний удирдлагын журам